Una gamma completa de tractaments dentals

Apostem per la qualitat i precisió dels tractaments amb el millor grup de doctors especialitzats en cadascuna de les àrees de l’odontologia buscant la millor solució per a cada pacient.

ESTÈTICA DENTAL

Per aconseguir un somriure bella, atractiva i uniforme és necessari aconseguir una correcta alineació, posició, forma i color de les dents sense oblidar la importància de les genives.

Els nostres tractaments en estètica dental són:

Fundes Dentals

 

Quan una dent està excessivament danyat la col·locació d’una funda o corona dental és la millor solució. Un cop polit i allisat de la dent on es va a col·locar la funda definitiva, l’odontòleg prendrà la mesura i es col·locarà una funda temporal fins que la definitiva estigui a punt.

 

Carilles Estètiques

 

Les carilles estètiques es col·loquen a la part frontal de la dent per alinear o restaurar el color natural de la dent, corregir dents fracturats, tacats, desgastats o amb una separació anormal. Aquest senzill procediment que es realitza en dues sessions millorarà notablement la imatge del teu somriure.

 

Blanquejaments

 

Un blanquejament es realitza per eliminar taques i aconseguir una tonalitat més blanca i brillant. Aquest senzill procediment es pot realitzar en una sola sessió en clínica, també és possible realitzar-lo a casa o una combinació d’ambdues opcions.

 

Ortodòncia

 

El tractament d’ortodòncia és de vital importància per a corregir els defectes i les irregularitats de les posicions de les dents.

Periodòncia Estètica

 

En els casos en què les dents tenen una grandària petita en relació amb la quantitat de geniva que es mostra en el somriure el tractament de periodòncia ens garanteix uns fantàstics resultats. Gràcies a una simetria de la imatge gingival aconseguirem canviar la imatge del teu somriure notablement.

ORTODÒNCIA

Els tractaments d’ortodòncia tenen l’avantatge de proporcionar-nos una boca sana, una millor somriure i la possibilitat de mantenir les dents tota la vida.

L’ortodòncia és de vital importància tant per a nens com per a adults. Per restablir l’equilibri de la boca i de la cara es necessita una correcta alineació de les dents i una mossegada adequada evitant així futurs problemes de masticació i el possible desgast de les dents. Quan les dents estan incorrectament posicionats o la mossegada és incorrecta es corre el risc de possibles formacions de càries i malalties periodontals. També és molt comú la tensió extra que ocasionen aquests problemes com mal de cap, esquena, coll i espatlles.

Aparatologia Funcional Removible

Aquest aparells es fa servir en pacients que encara no han acabat el seu desenvolupament, apunta a modificar l’estructura òssia guiant en el seu creixement.

Aparatologia Funcional Fixa

És l’ortodòncia per als aparells terapèutics adherits de manera temporal a les dents per corregir anomalies de posició dentària o dels maxil·lars. No es pot treure, ja que va enganxada a la superfície de la dent.

null

Metàl·lics

Al llarg dels anys els brackets metàl·lics han estat el sistema d’ortodòncia més utilitzat i el més conegut. Malgrat les contínues innovacions en el camp de l’odontologia, segueixen sent l’opció més usada per la seva gran versatilitat i per ser l’opció més econòmica.

null

Estètics

Els brackets estètics són aparells fixos. Es cimenten a les dents i la seva funció és la d’alinear les dents, corregir oclusions i mossegades i oferir millores estètiques. Es produeixen amb materials que els fan gairebé imperceptibles a la vista i queden dissimulats.

null

Invisalign

És la millor opció estèticament parlant, però a més ofereix molta més comoditat ja que permet ingerir aliments sense haver de portar l’ortodòncia clàssica. A l’ésser removible facilita la realització d’una bona higiene dental.

null

Lingual

L’ortodòncia lingual permet l’alineació de les dents sense que l’aparell sigui percebut des de l’exterior, ja que els brackets es col·loquen a la cara interior de les dents. D’aquesta forma la cara exterior de les dents queda completament lliure.

PERIODÒNCIA

Aquesta especialitat odontològica estudia la prevenció, el diagnòstic i posterior tractament de les malalties o molèsties que tinguin lloc al voltant de les dents o en els ossos que suporten els mateixos. Les malalties periodontals poden variar des d’una simple inflamació de les genives fins a una malaltia greu que pot danyar els teixits tous i els ossos que sostenen les dents. Quan la placa no s’elimina, s’endureix i forma uns dipòsits anomenats “tosca” o “tàrtar”, que el simple raspallat no pot remenar. Solament una neteja professional feta per un dentista o higienista dental pot eliminar la tosca.

Les malalties periodontals més comuns: Gingivitis i Periodontitis.

 

Gingivitis:

Com més temps romanguin la placa i la tosca sobre les dents, més mal poden fer. Els bacteris causen una inflamació de les genives que es diu “gingivitis”. Si una persona té gingivitis, les genives es enrogeixen, s’inflamen i sagnen fàcilment. La gingivitis és una forma lleu de malaltia de les genives que, en general, pot curar-se amb el raspallat i l’ús de la seda dental diàriament, a més d’una neteja periòdica per un dentista o higienista dental. Aquesta forma de malaltia periodontal no ocasiona pèrdua de l’os ni de el teixit que sosté les dents.

 

Periodontitis:

Quan la gingivitis no es tracta degudament, pot convertir-se en “periodontitis”. Això vol dir “inflamació al voltant de la dent” les genives s’allunyen de les dents i formen espais o bosses que s’infecten, aquesta és una malaltia inflamatòria crònica que afecta els teixits, lligaments i ossos que formen i envolten la base de les dents. Quan la periodontitis no es tracta degudament, els ossos, les genives i els teixits que sostenen les dents es destrueixen. Si no és correctament tractada podrien danyar-se greument les estructures òssies. Si les malalties de les genives no es tracten a temps, les dents poden afluixar i caure.

Els principals factors desencadenants d’aquesta malaltia són els següents:

 • Mala o insuficient higiene dental (la higiene dental és crucial per evitar la formació de tosca)
 • Consum de tabac (el tabac accelera la formació de tosca)
 • Tipus de bacteris que s’allotgen a la nostra boca
 • Factors genètics.
REHABILITACIÓ ORAL

La part de l’odontologia encarregada de la restauració és la rehabilitació oral.

 

És necessària una rehabilitació oral en tots aquells pacients que han estat sotmesos a una endodòncia, han perdut una peça dental o han patit alguna fractura. També es realitza quan un o diversos dents estan desgastats. Se li crida rehabilitació oral a tot el pla de diagnòstic i tractament que pugui tornar la funcionalitat i estètica a el pacient, a més s’estableix una estreta relació amb les altres disciplines de l’odontologia, com periodòncia, endodòncia i ortodòncia. Les tècniques actuals d’odontologia permeten realitzar aquests tractaments de restauració de la boca mitjançant pròtesi fixa o en la majoria dels casos mitjançant implants dentals amb què s’evita la utilització de pròtesis removibles que solen ser incòmodes.

 

Aquests tractaments requereixen d’un especialista en rehabilitació per planificar i realitzar el tractament, i així novament, tornar les funcions orals de masticació i estètica a les persones que ho necessiten.

IMPLANTOLOGIA

La implantologia és la disciplina odontològica que s’encarrega de reemplaçar les dents perdudes mitjançant la col·locació quirúrgica d’implants dentals en l’os maxil·lar o mandibular. És una intervenció que majoritàriament es realitza amb anestèsia local. Els implants dentals simulen les dents naturals de l’pacient mantenint la funcionalitat i millorant l’estètica. Per recuperar les funcions masticatòries és necessari el disseny de rehabilitacions protètiques que s’adapten sobre l’implant.

 

En funció de la diagnosi i pla de tractament individualitzat de cada pacient s’escull l’implant adequat. Les dents perduts, independentment de la causa, provoquen en la majoria dels casos un desequilibri en la funcionalitat masticatòria. Actualment, a l’àrea de la implantologia es treballa amb materials altament biocompatibles amb el cos humà com és el cas de l’titani que permet una correcta osteointegració i admet reemplaçar amb gran eficàcia la dent perdut. Si el cas ho requereix, el cirurgià pot col·locar un implant de càrrega immediata que consisteix a col·locar a el mateix temps l’implant i la pròtesi, tot en la mateixa intervenció.

 

Amb una correcta higiene i les revisions necessàries, els implants dentals permeten uns resultats immillorables que poden durar tota la vida, que sens dubte suposen una inversió a llarg termini que repercuteix directament en la qualitat de vida dels nostres pacients.

ODONTOLOGIA PREVENTIVA

L’odontologia preventiva s’encarrega de prevenir, qualsevol malaltia, infecció, desgast o trencament realitzant revisions periòdicament de la cavitat oral i els hàbits de l’pacient detectant així qualsevol possible senyal d’alarma. Evitar o reduir les càries dentals i els problemes periodontals és el més important ja que són les principals causes de pèrdues dentals.

 

Per poder dur a terme una odontologia correcta, cal anar a la consulta dental cada 6 mesos aproximadament depenent de cada pacient i dels seus hàbits d’higiene. Amb l’odontologia preventiva ajudarem a el pacient a aconseguir una millora en els seus hàbits afavorint així una adequada salut oral.

Els objectius de l’odontologia preventiva són disminuir els factors de risc causants de problemes dentals, així com prevenir i evitar l’aparició de diferents malalties. En el cas de detectar algun problema el professional oferirà un adequat diagnòstic per controlar la malaltia o afecció.

 

Procediments a realitzar per l’odontòleg:

 • Control de placa dentobacteriana

 • Aplicació de diferents mètodes preventius, entre ells ús de fluorur en diferents mitjans.

 • Aplicació de proves per valorar activitat de càries.

 • Educació i ensenyament per al pacient.

 • Seguiment o control amb freqüència definida per l’odontòleg.

 

És per això de vital importància el paper actiu de l’pacient, que haurà de preocupar-se per mantenir una higiene bucodental òptima.

Els nostres especialistes de Barcelona Dental apliquen una odontologia preventiva des del primer moment que coneixen als seus pacients amb un pla d’assessorament i atenció personalitzada.

ODONTOPEDIATRIA

Els odontopediatres ofereixen prevenció i tractament dental a nenes i nens des de la infància fins a l’adolescència. Els nostres especialistes en salut dental infantil tenen molt en compte la necessitat especial que té el tracte amb els més petits. La nostra prioritat és sempre el benestar dels pacients, per això pensem que és necessari crear un ambient de confiança i aconseguir que el vostre fill tingui una bona experiència ja que així aconseguirem que les futures intervencions siguin positives i no suposin cap problema.

 

La Societat Espanyola d’Odontopediatria recomana fer la primera visita al voltant de el primer any de vida, per evitar futurs problemes bucals. En aquesta primera cita, el odontopediatra durà a terme una revisió de les dents, les genives i la mandíbula per comprovar si hi ha problemes. A més, ens oferirà informació sobre la higiene bucal, l’alimentació i alguns hàbits, com l’ús de l’xumet, en el cas dels més petits de la casa. En cas de no apreciar-cap anomalia es recomanarà un control anual.

Les revisions i els tractaments s’han d’adaptar a la conducta i a l’edat de l’infant o de la nena. Un cop assolits els cinc anys d’edat i fins a finalitzar el procés de canvi de dents de llet, es recomanarà una visita cada sis mesos. És a aquesta edat quan podria ser possible diagnosticar els problemes de creixement dels maxil·lars, de manera que es podria posar en marxa un tractament restaurador d’hora o d’ortodòncia removible. En el cas d’aquells nens que encara no hagin visitat a l’odontopediatra, aconsellem una visita a l’ortodoncista abans dels 6 anys ja que és a aquesta edat quan erupcionen els primers molars definitius superiors i inferiors.

És de vital importància tenir cura de la boca dels nostres fills des d’una edat molt primerenca per tal d’inculcar-los la necessitat de mantenir una bona higiene bucal i d’acudir a l’dentista amb freqüència.

CIRURGIA ORAL

És una especialitat de l’odontologia que engloba la prevenció, l’estudi, tractament i rehabilitació de qualsevol afectació que pugui tenir lloc a la boca. La cirurgia oral és l’opció d’elecció a l’hora de resoldre problemes tan comuns com són: extracció de peces, extirpació de lesions, implants dentaris, cirurgia preprotèsica. La cirurgia oral comprèn totes aquelles intervencions que tenen lloc a la boca (cavitat oral), generalment sota anestèsia local.

És una especialitat de l’odontologia que engloba la prevenció, l’estudi, tractament i rehabilitació de qualsevol afectació que pugui tenir lloc a la boca. La cirurgia oral és l’opció d’elecció a l’hora de resoldre problemes tan comuns com són: extracció de peces, extirpació de lesions, implants dentaris, cirurgia preprotèsica. La cirurgia oral comprèn totes aquelles intervencions que tenen lloc a la boca (cavitat oral), generalment sota anestèsia local.

 

Cirurgia preprotèsica: són intervencions quirúrgiques que es realitzen en pacients abans de la col·locació d’una pròtesi o per reajustar una antiga. Es basen principalment en retocs de la geniva o de l’os maxil·lar o mandibular, per tal d’aconseguir una millor adaptació de la pròtesi.

 

Cirurgia dels frenet: Els nens pateixen sovint problemes amb els frens, tant lingual com de llavis, que comporten patologies de la parla, malposició o mobilització de dents o dificultat per a la correcta ubicació de les dents en l’arcada dentària. Mitjançant petites intervencions quirúrgiques de molt curta durada, i amb anestèsia local, es solucionen problemes que podrien provocar problemes de malposició dental i de fonació en l’edat adulta.

 

Cirurgia periapical: De vegades, les dents endodonciades presenten infeccions a l’extrem de l’arrel. Mitjançant la tècnica de apicectomia, és possible moltes vegades neutralitzar aquesta infecció i salvar la peça.

 

Exodòncia: És un dels procediments més freqüents en la cirurgia oral. Consisteix en l’extracció d’una peça dental. Els motius pels quals s’acaba requerint aquesta intervenció són diversos. Es deuen a la presència de càries, malalties periodontals, traumatismes, tractaments protèsics o ortodòntics. Les exodòncies es poden dur a terme de diverses formes depenent de l’afectació de l’pacient i les seves necessitats.

 

Hi ha dos mecanismes d’extracció:

 • Extracció simple: Aquesta extracció és la que es realitza a aquelles peces que ja estan hagin sortit (visibles) és un procediment senzill que habitualment es realitza en poc temps, sempre amb anestèsia local.
 • Extracció quirúrgica: Aquesta intervenció és una mica més complexa que l’anterior i és la que es realitza quan una dent es trenca a la geniva (extracció d’arrels, la corona està danyada) o, directament, no neix. Per a això, cal fer una incisió en la geniva per així poder retirar la peça dental.
ENDODÒNCIA

Es diu endodòncia, a el conjunt de possibles tractaments de la patologia de el teixit pulpar o “nervi” de les dents deguts a diferents causes, com ara la càries profundes o traumatismes dentals. Aquests tractaments poden ser:

Protecció pulpar: tractament realitzat mitjançant un “empastament” provisional que pretén la recuperació conservadora dels danys pulpars encara no irreversibles.

Recobriment pulpar: un aïllament medicamentós sota de les obturacions o empastaments quan la polpa o “nervi” ha quedat exposat durant l’eliminació de la càries, tallat d’una dent o traumatisme dental.

Pulpotomia: eliminació parcial superficial de la polpa, seguida d’una cobertura de la ferida a l’entrada de l’arrel amb substàncies medicamentoses.

Pulpectomia: eliminació total d’aquesta polpa, seguida per una desinfecció, instrumentació i farcit o obturació de sistema radicular on es trobava aquesta polpa (tractament de conductes). Pot ser realitzada mitjançant diferents procediments (manuals i / o mecànics) i diversos materials i tècniques de segellat o farcit.

Apicoformació: que consisteix en el tractament de dents immadurs de persones joves que han patit càries o traumatismes, però que la seva arrel no ha acabat de formar-se i el seu extrem apical està obert. Es realitza amb materials bioactius que faciliten la creació d’una barrera apical.

Apicectomia: és una endodòncia quirúrgica o cirurgia endodóntica, col·loquialment es coneix com apicectomia i el tractament es realitza a través d’una incisió en la geniva i es repara la zona afectada de l’arrel amb un segellat especial apropiat, estant indicada en els casos on el tractament a través de la corona no és possible.

Finalitat

També és important, per entendre què és l’endodòncia, saber que la seva finalitat és poder conservar funcionalment una dent i els teixits que l’envolten inclòs l’os, la polpa està danyada, per càries, traumatismes o altres patologies.

L’alternativa és la pèrdua de la dent amb les conseqüències que això comporta, l’alteració de la funcionalitat de la boca o la pèrdua d’os, per exemple.