AVÍS LEGAL

 1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), el titular de la WEB, l’informa de les següents:

 • Nom social: BARCELONA DENTAL, S.C.P
 • Cif: j67545145
 • Adreça: CARRER DE VALÈNCIA, 571 08026 BARCELONA
 • Telèfon: 93 031 97 64
 • Correu electrònic: INFO@CLINICABARCELONADENTAL.COM
 • DPO contacte: PREVILABOR
 • Autorització administrativa: PDTE. DE REBRE
 • Metges col·legiats:
  • ELOY FLORES PEREZ : 5557
  • ALEX CASAS VEGA : 8263
  • ELISABETH PRATS PÉREZ : 7730
  • ANA NORÉS JUNQUERA : 7661
 1. ÚS DEL PORTAL:

El lloc web i els seus serveis són de lliure accés, no obstant això amb la finalitat de complir amb les finalitats d’alguns dels serveis oferts pel titular de la WEB l’usuari ha d’emplenar en primer lloc el formulari corresponent. Per tant, si les dades necessàries no es faciliten o no ho fan correctament, no es pot complir la sol·licitud, sense perjudici de la lliure visualització del contingut del lloc web.

 1. Usuaris:

L’accés i/o ús d’aquest Portal atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús aquí reflectides. Les esmentades condicions s’aplicaran independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, siguin obligatòries. L’usuari:

 • Vostè garanteix que ha informat als tercers dels que vostè facilita les seves dades, si ho fa, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al titular de la WEB amb les finalitats indicades.
 • Vostè serà responsable de la informació falsa o inexacta que vostè proporcioni a través del lloc web i de qualsevol dany directe o indirecte que això causi al propietari de la WEB o a tercers.
 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL:

El titular de la WEB per si mateix o com a cessionari, posseeix tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com els elements continguts en la mateixa (incloent imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o textos; logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del titular de la WEB o dels seus llicenciataris. Tots els drets reservats. D’acord amb el que preveu el paràgraf segon dels articles 8 i 32,1 de la Llei de propietat intel·lectual, la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posar a disposició, tot o part del els continguts d’aquest lloc web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del titular de la WEB. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat del titular de la WEB. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar i emmagatzemar en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre mitjà físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que es va instal·lar a les pàgines del titular de la WEB.

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

El titular de la WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a manera d’exemple: errors o omissions en els continguts, indisponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 1. Modificacions:

El titular de la WEB es reserva el dret de realitzar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què apareguin presentats o localitzats al seu portal.

 1. Enllaços:

En el cas que els enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet estiguin disponibles al portal, el propietari de la WEB no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el titular de la WEB assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Així mateix, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’Associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 1. DRET D’EXCLUSIÓ:

El titular de la WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a petició pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

 1. General:

El titular de la WEB perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 1. MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS I DURADA:

El titular de la WEB podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència d’aquestes condicions dependran de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades, el titular de la WEB l’informa de les següents:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El responsable del tractament és el titular de la WEB les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

El titular de la WEB processarà la informació facilitada per l’usuari a través del lloc web amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió administrativa derivada del mateix, així com enviar periòdicament butlletins de notícies, comunicacions comercials sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb l’activitat professional del titular de la WEB quan l’usuari ho autoritzi, i avaluar la candidatura de l’usuari en cas que es recullin a través del web.

Quant de temps es conservaran les vostres dades?

Les dades personals es conservaran mentre l’usuari no sol·liciti la supressió dels mateixos i, en qualsevol cas, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals establertes per la normativa vigent, o per afrontar les possibles responsabilitats que podria sorgir.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La legitimació del titular de la WEB per dur a terme el tractament de les dades de l’usuari es basa en el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

En general les dades no seran cedides a tercers, llevat que estableixi la legislació vigent.

Quins són els drets de l’usuari?

L’usuari té dret a obtenir confirmació sobre si el titular de la WEB està tractant dades personals que li concerneixen o no. Tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida. En determinades circumstàncies l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades de caràcter personal, en aquest cas únicament es mantindran bloquejats per a l’exercici o defensa en reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades, en aquest cas el titular de la WEB deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. A més dels drets esmentats, l’usuari també tindrà dret a retirar el consentiment i el dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. Vostè té la informació necessària en www.agpd.es. Vostè podrà exercir els seus drets materialment mitjançant una còpia del seu DNI o document oficial que l’identifiqui, enviant un correu electrònic o per correu postal, adreçant-li al titular de la WEB, les dades identificatives del qual es troben en el punt 1 de l’AVÍS LEGAL.

Quines mesures de seguretat posem en marxa per protegir les seves dades?

El titular de la WEB tractarà les dades de l’usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i mantenint el deure obligatori de secret respecte d’aquests, d’acord amb el que preveu la normativa de desplegament, adoptant a aquest efecte les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu necessari per garantir la seguretat de les seves dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.